Na výlet okolím Krupiny prišli deti aj dospelí


V nedeľu 30. septembra sme sa v hojnom počte zišli na športovo-poznávacej akcii Spoznaj svoje okolie. Výlet organizoval náš kandidát na primátora Maroš Skopal a členovia koalície Spoločne pre lepšiu Krupinu.

Spoločne sme absolvovali prehliadku krásnych miest v Jabloňovej, uctili sme si pamiatku obetí Slovenského národného povstania vo Švábe a absolvovali veľa debát o tom, ako je Krupina krásne mesto vo skvelom prostredí, ale s jej potenciálom sa bohužiaľ plytvá.

Ďakujeme všetkým účastníkom výletu Spoznaj svoje okolie za ich podnety a názory, čo je nutné v našom meste zlepšiť. Naďalej budeme pracovať na riešeniach a predstavovať návrhy, aby sme Spoločne urobili Krupinu lepšou.