Krabica na vaše podnety je pripravená


Váš názor nás zaujíma. Preto sme na Svätotrojičné námestie pred obchod Eva umiestnili krabicu, do ktorej môžete vhadzovať vaše podnety a názory na to, čo v meste nefunguje a čo treba zlepšiť.

 

Aj naďalej nám vaše komentáre môžete písať aj sem na web. Podnety, ktoré budú vyhodnotené ako najurgentnejšie a najdôležitejšie, sa stanú súčasťou našich programových priorít.