Chceme pracovať pre vás.

Takto stručne by sa dala zhrnúť naša motivácia kandidovať v komunálnych voľbách v meste Krupina. Chceme, aby mesto a jeho vedenie slúžilo ľuďom a pracovalo v prospech vás, Krupinčanov. Sme tím ľudí, ktorí majú skúsenosti z oblasti bezpečnosti, dopravy či životného prostredia, a tieto skúsenosti chceme zúročiť vo váš prospech. Chceme fungovať otvorene, transparentne a dať vám možnosť podieľať sa na financovaní mesta formou participatívneho rozpočtu. Kandidujeme, pretože chceme bezbariérové mesto s kvalitnými cestami a chodníkmi. Kandidujeme, pretože máme v pláne obnoviť a zrekonštruovať kultúrne a športové zariadenia v Krupine. Kandidujeme, pretože chceme zvýšiť úroveň bezpečnosti, skvalitniť život seniorov a zachovať ľudové poľovníctvo. Kandidujeme spoločne pre lepšiu Krupinu.

Transparentnosť je naša priorita.

Jedným z pilierov nášho programu je transparentnosť. Transparentnosť nakladania s verejnými prostriedkami, otvorenosť rozpočtu a jasná a priama komunikácia s vami, Krupinčanmi, o činnosti mesta a jeho výdavkoch. Hospodárime transparentne aj vo volebnej kampani. Kliknutím na tento link si môžete pozrieť náš transparentný účet a „skontrolovať“ všetky obraty, ktoré uskutočníme v rámci volebnej kampane. Je tu dohladateľný každý kandidát aj špecifická suma či položka, za ktorú bola suma uhradená. Kandidujeme spoločne pre transparentnejšiu Krupinu a dokazujeme to už pred voľbami.

Naši kandidáti

Maroš Skopal

Maroš Skopal

Stanislava Pavlendová

Stanislava Pavlendová

Martin Selecký

Martin Selecký

Valter Repka

Valter Repka

Michal Strelec

Michal Strelec

Jozef Lutter

Jozef Lutter

Albert Macko

Albert Macko

Jana Škriniarová

Jana Škriniarová

Pavel Vician

Pavel Vician

Marián Korčok

Marián Korčok

Peter Sedmák

Peter Sedmák

Viktor Fertšek

Viktor Fertšek

Jozef Daniel

Jozef Daniel

Erika Bartošová

Erika Bartošová

Jozef Krilek

Jozef Krilek

Jaroslav Bellák

Jaroslav Bellák